Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để mất hàng nghìn ha rừng

11:16 - 17/01/2022

Sở TNMT tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Văn bản số 3318 /KL-STNMT, kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất; quản lý, bảo vệ rừng và thực hiện dự án đầu tư tại xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Văn bản số 3318 /KL-STNMT, kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất; quản lý, bảo vệ rừng và thực hiện dự án đầu tư tại xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông của Viện khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Qua đó, đã phát hiện nhiều vi phạm.

Mâu thuẫn về số liệu

Theo kết luận thanh tra: Về hồ sơ giao đất, rừng phòng hộ xung yếu cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tại Điều 1 Quyết định số 4460/QĐ-CT ngày 29/12/2003 của UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) về việc giao 3.280 ha rừng và đất rừng phòng hộ xung yếu cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có sự mâu thuẫn về số liệu.

Cụ thể: Diện tích giao là 3.280 ha tại 4 tiểu khu, tuy nhiên cộng tổng diện tích 4 tiểu khu ghi trong quyết định là 4.724,9 ha (1.146,1 ha + 924,7 ha + 850,6 ha + 1.803,5 ha = 4.724,9 ha), chênh lệch tăng lên 1.444,9 ha. Số liệu mâu thuẫn này còn thể hiện tại nội dung Tờ trình số 982/TT-LS ngày 26/12/2003 của Liên Sở Tài nguyên và Môi trường- Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Quyết định số 4459/QĐ-CT ngày 29/12/2003 về việc thu hồi quyền sử dụng 3.280 ha rừng và đất lâm nghiệp. 

Thực hiện dự án không hiệu quả

Qua kết quả thanh tra cho thấy, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thực hiện dự án lâm sinh không hiệu quả, chưa đạt mục tiêu của dự án đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 2984/QĐ-BNN ngày 13/10/2006.

Các kết quả đạt được rất thấp, cụ thể như: Xây dựng khu sưu tập thực vật được 1,0 ha/15 ha, đạt 6,7%; xây dựng khu rừng giống, rừng thực nghiệm được 9,0 ha/13,2 ha, đạt 68,2 %; trồng khảo nghiệm được 130 ha rừng/234,3 ha, đạt 55,5 %; xây dựng được 0,3 ha/1,3 ha vườn vật liệu giống, đạt 23 %. 

Trách nhiệm thuộc Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn năm 2006 đến năm 2014, gồm các ông: Hứa Vĩnh Tùng (giai đoạn 2006 - 2009); ông Nguyễn Thành Mến (giai đoạn 2009 - 2014).

Công tác quản lý, bảo vệ rừng có nhiều vi phạm

Từ khi được UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) giao đất lâm nghiệp và rừng năm 2003 và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông cùng đoàn liên ngành giao đất trên thực địa năm 2005 cho đến nay, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Cụ thể: Không xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng giai đoạn từ năm 2005 - 2013; không xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững theo quy định tại Điều 27 Luật Lâm nghiệp năm 2017; không xây dựng Phương án phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn từ năm 2003 - 2017 theo quy định tại Điều 42 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 (nay là Điều 39 Luật Lâm nghiệp năm 2017).

Từ năm 2017 - 2021, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có lập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hàng năm nhưng không gửi đến cơ quan Kiểm lâm, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp huyện tham gia ý kiến theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Trong quá trình quản lý sử dụng đất lâm nghiệp và rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng, để mất rừng với tổng diện tích 2.052,743 ha. Trong đó: Giai đoạn từ năm 2003 đến tháng 01/2015 để mất 1.822,033 ha rừng; giai đoạn từ tháng 02/2015 đến tháng 12/2020 để mất 230,71 ha rừng. 

Trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng thuộc các ông: Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm ông Hứa Vĩnh Tùng (giai đoạn 2003 - 2009), ông Nguyễn Thành Mến (giai đoạn 2009 - 2021); Trưởng trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Đắk P’lao ông Phạm Văn Trọng (giai đoạn từ 2005 đến nay)

Trách nhiệm để mất rừng thuộc về: Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm ông Hứa Vĩnh Tùng (giai đoạn 2003 - 2009), ông Nguyễn Thành Mến (giai đoạn năm 2009 - 2021); Trưởng trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Đắk Plao - ông Phạm Văn Trọng (giai đoạn năm 2005 đến nay).

Kiểm lâm địa bàn giai đoạn từ năm 2005 đến 2020, gồm các ông: Hà Việt Dũng, Huỳnh Văn Triệu, Phạm Văn Anh, Ngô Duy Giáp, Phạm Văn Tuân, Võ Đức Tín, Lê Văn Sơn, Trần Văn Hậu. Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đắk G’long, gồm các ông: Quách Đông Nhị, Hoàng Tiến Mạnh, Đỗ Ngọc Trai, Lê Văn Hà, Nguyễn Bá Đường. Chủ tịch UBND xã Đắk Som, gồm: Ông K’Măng giai đoạn năm 2003 - 2007, ông K’Tang giai đoạn năm 2007 - 2016, ông Hoàng Huy Tùng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020. 

Thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để đất lâm nghiệp bị người dân lấn, chiếm

Trong tổng diện tích 3.280 ha đất lâm nghiệp và rừng giao cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên quản lý, có diện tích đất 359,2 ha được UBND tỉnh Đắk Nông tiếp tục giao cho các đơn vị khác sử dụng mà không ban hành quyết định thu hồi đất của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 36 Luật Đất 14 đai năm 2003, nay là Điều 53 Luật Đất đai năm 2013, gồm: 267 ha đất vị trí tại các khoảnh 1, 5 Tiểu khu 1780; các khoảnh 3, 7, 8, 9 Tiểu khu 1788; khoảnh 9 Tiểu khu 1792 và các khoảnh 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tiểu khu 1802 nằm trong diện tích đất giao về cho UBND huyện Đắk G’long quản lý tại Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 21/4/2008 và 92,2 ha đất vị trí tại khoảnh 8,10,11,12 Tiểu khu 1802 thuộc diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3.

Trách nhiệm trong giai đoạn năm 2007 - 2008 thuộc về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông - ông Nguyễn Viết Thế chuyên viên, ông Lê Duy Tú trưởng Phòng Kế hoạch Giao đất; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - ông Nguyễn Ngọc Tài, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk G’long - ông Phạm Đặng Quang; Chủ tịch UBND xã Đắk Som - ông K’Tang; Giám đốc Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng - ông Phạm Văn Dự. 

Ngoài ra, còn có 961,5 ha đất lâm nghiệp (đất có rừng) của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào diện tích đất Vườn quốc gia Tà Đùng tại Quyết định số 185/QĐ-TTg ngày 08/02/2018 nhưng chưa được thu hồi để giao cho Vườn quốc gia Tà Đùng. Trách nhiệm thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông giai đoạn từ năm 2018 đến nay.

Sau khi Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được giao đất trên thực địa năm 2005 có sự thay đổi về hiện trạng rừng và mốc giới quản lý sử dụng đất. Đoàn liên ngành đã đề nghị Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phối hợp với các chủ rừng liền kề tiến hành xác định lại ranh giới, cắm lại mốc ranh giới đúng quy định và phúc tra lại tài nguyên rừng hiện có để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, làm cơ sở xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra (tháng 9/2021), Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chưa thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Việc sử dụng đất lâm nghiệp vào mục đích đất xây dựng Nhà điều hành của trạm diện tích xây dựng 320 m2 , nhà kho, nhà công nhân 175 m2: Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên không lập hồ sơ trình UBND tỉnh Đắk Nông xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp để xây dựng các công trình theo quy định, là vi phạm Điều 36 Luật Đất đai năm 2003, nay là Điều 57 Luật Đất đai năm 2013. 

Trong quá trình quản lý, sử dụng đất, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để đất lâm nghiệp bị người dân lấn, chiếm với tổng diện tích 2.131,1 ha. Đối với diện tích đất 2.131,1 ha bị người dân lấn, chiếm thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Điểm đ, e Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. 

Trách nhiệm thuộc: Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên các ông: Hứa Vĩnh Tùng giai đoạn năm 2003 - 2009, ông Nguyễn Thành Mến giai đoạn năm 2009 - 2021. Trưởng trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Đắk Plao ông Phạm Văn Trọng giai đoạn năm 2005 đến nay; Chủ tịch UBND xã Đắk Som, gồm các ông: K’Măng giai đoạn năm 2003 - 2007, ông K’Tang giai đoạn năm 2007 - 2016, ông Hoàng Huy Tùng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020. 

Từ kết luận thanh tra và các vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý sử dụng đất lâm nghiệp của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện, lập hồ sơ, tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi: diện tích 2.131,1 ha đất lâm nghiệp của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được giao quản lý, bảo vệ rừng nhưng thiếu trách nhiệm để đất bị người dân lấn, chiếm, quy định tại điểm đ, e Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Trong đó, có diện tích đất 359,2 ha của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã được giao cho UBND huyện Đắk G’long quản lý và diện tích đất ngập lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 nhưng chưa có quyết định thu hồi theo quy định.

Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để mất hàng nghìn ha rừng
Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông kiến nghị UBND tỉnh chuyển tin báo về hành vi thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng của Viện khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để rừng bị mất, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lập hồ sơ thu hồi diện tích 961,5 ha đất, rừng của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên theo Quyết định số 185/QĐ-TTg ngày 08/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Lập hồ sơ vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xử lý hoặc tham mưu người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai về hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên theo quy định.

Giao UBND huyện Đắk G’long rà soát việc cấp GCN QSD đất trên địa bàn xã Đắk Som, thu hồi GCN QSD đất đã cấp (nếu có) cho người dân trên diện tích đất lấn, chiếm của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nằm ngoài ranh giới đất đã giao về cho địa phương quản lý tại Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 21/4/2008 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Đối với diện tích đất kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Đề nghị UBND huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch phát triển du lịch Tà Đùng và các quy hoạch khác, để lập quy hoạch có tính đồng bộ phát huy hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với ổn định xã hội. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kết quả thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất; quản lý, bảo vệ rừng và thực hiện dự án đầu tư tại xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông của Viện khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, để chỉ đạo Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (là đơn vị chủ quản) làm rõ trách nhiệm của tập thể Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Trạm thực nghiệm lâm nghiệp Đắk P’lao và các cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý đã để xảy ra vi phạm và tồn tại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất như kết luận đã nêu.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh làm rõ trách nhiệm, thiệt hại rừng để xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm, tồn tại và xử lý trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, thiệt hại rừng của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên như kết luận đã nêu. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi diện tích đất lâm nghiệp, diện tích rừng bị người dân lấn, chiếm và diện tích đất theo Quyết định số 185/QĐ-TTg ngày 08/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, rà soát, thống kê lại hiện trạng diện tích đất lâm nghiệp, đất rừng và đất xây dựng trụ sở hiện đang quản lý, sử dụng: Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn khắc phục hậu quả về hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (xây dựng trụ sở và các công trình phụ trợ khác).

Xây dựng phương án quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp; quản lý bảo vệ rừng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định; đối với những diện tích đất lâm nghiệp và rừng hiện đang quản lý bảo vệ nhưng không phù hợp với chức năng nghiên cứu khoa học, đề nghị Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lập phương án giao trả về địa phương để quản lý, trong đó có diện tích đất đã đưa vào chuyển hạng Vườn quốc gia Tà Đùng, nhằm bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng hộ bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND huyện Đắk G’long xem xét, tổ chức kiểm kiểm tập thể, cá nhân có có khuyết điểm liên quan đến kết luận thanh tra đã nêu…

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển tin báo đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông về hành vi thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng của Viện khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để rừng bị mất, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm.

 

 

 


👉 Mời bạn tải ngay ứng dụng

logo sctvonline

để xem phim hay, độc quyền tại:


Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thanh toán hóa đơn SCTV

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH

thông tin về sea games 31

CẬP NHẬT THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH

Phòng-chống-bệnh-viêm-đường-hô-hấp-cấp-do-virus-ncov-corona

Nữ Pháp Y

Chuyện về Zombie - SCTV9 lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam

Noi-dau-nguoi-phu-nu

MÙA HÈ RỘN RÀNG - SẴN SÀNG CÁP NÉT

TRỌN GÓI INTERNET SIÊU TỐC - TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ ĐỈNH CAO TỪ SCTV

 

Nội dung đặc sắc trên kênh SCTV tháng 4.2022

 

Tin tổng hợp

Liên kết trang

sctvonline Trang tin nhịp sống hôm nay
scj-shopping Truyền hình cáp SCTV

 

Nguồn: Vietcombank

Kết quả xổ số

 

Nguồn: Minh Ngọc

Truyền hình - Điện ảnh

Scroll

Đang gửi...