Chia sẻ tại Diễn đàn, Đại sứ Nguyễn Phú Bình - nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, Diễn đàn thể hiện quyết tâm hiện thực hóa Nghị quyết mới đây của Bộ chính trị trong việc khuyến khích, động viên người Việt Nam ở nước ngoài gắn bó với quyê hương, tạo điều kiện cho bà con đóng góp hiệu quả cho việc xây dựng đất nước.

Khai trương Diễn đàn hỗ trợ đầu tư đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Khai trương Diễn đàn hỗ trợ đầu tư đối với người Việt Nam ở nước ngoài (Investment Support Forum for Overseas Vietnamese – INVESFOV).

 

Việc triển khai thực hiện Diễn đàn được thực hiện qua 03 giai đoạn. Giai đoạn 1, Khởi động diễn đàn để triển khai bước đầu và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giai đoạn 2, Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và bước đầu đi vào hoạt động (dự kiến Qúy I năm 2022), thực hiện kết nối Diễn đàn với các Chương trình của cơ quan nhà nước, các địa phương, các dự án đầu tư trong nước để thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, kiến tạo, thực hiện và hợp tác thực hiện, tham gia các dự án đầu tư, thương mại thúc đẩy phát triển kinh tế và hoạt động đối mới sáng tạo tại Việt Nam.

Giai đoạn 3, hoàn thiện diễn đàn ở cấp độ cao, trở thành trung tâm thu thập và xử lý thông tin giúp cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài hợp tác thành công (dự kiến từ năm 2023).

Được biết, Việt Nam có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) sinh sống, làm việc và học tập ở trên 130 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. NVNONN là bộ phận gắn bó, không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

NVNONN đã và đang đóng góp nguồn lực đáng kể về tài chính và tri thức cho sự phát triển của đất nước. Theo Ngân hàng Thế giới, từ năm 2017, Việt Nam luôn nằm trong 10 nước đang phát triển thu hút được nhiều kiều hối nhất trên thế giới, bất chấp khó khăn của dịch bệnh Covid 19 trong hai năm gần đây. Năm 2020, tổng lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt 17,6 tỷ USD và con số này ước tính lên đến 18,1 tỷ USD trong năm 2021.

Khai trương Diễn đàn hỗ trợ đầu tư đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Toàn cảnh Khai trương Diễn đàn hỗ trợ đầu tư đối với người Việt Nam ở nước ngoài

 

Trong khi đó, theo ông Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho biết, dòng vốn kiều hối về Việt Nam hàng năm là rất lớn, tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy đầu tư cho dòng tiền này vẫn chưa được chú trọng.

Theo ông Thắng, trong một thống kê mới đây, nguồn vốn FDI đổ về Việt Nam trong các năm từ 2018 – 2021 đạt lần lượt 19,1 tỷ USD, 20,3 tỷ USD, 19,98, tỷ USD và 19,94 tỷ USD.

Trong khi đó, lượng kiều hối các năm tương ứng cũng đạt 15,9 tỷ USD, 16,7 tỷ USD, 17,2 tỷ USD, 18,1 tỷ USD.

Ông Thắng nhận định khoảng cách giữa nguồn tiền từ kiều hối và nguồn vốn FDI không lớn, do đó, nguồn tiền trên cần được định hướng thúc đẩy đầu tư, gia tăng về giá trị, an toàn về đầu tư, minh bạch về nguồn gốc, sử dụng hiệu quả.

Diễn đàn hỗ trợ đầu tư đối với người Việt Nam ở nước ngoài (INVESFOV) sẽ đáp ứng nhu cầu đầu tư về Tổ Quốc và các chương trình đầu tư khác của NVNONN, đồng thời hình thành nguồn vốn phát triển đất nước, xây dựng nền kinh tế Việt Nam tự cường, sử dụng vốn của người Việt Nam, tích cực hỗ trợ NVNONN đẩy mạnh đầu tư phát triển trong nước, mở rộng quy mô đầu tư và sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả, có lợi cho cả đất nước và nhà đầu tư.