Thời tiết

 
 

Giá vàng SJC

 
Loại Mua vào Bán ra

Tỷ giá

 
  Mua vào Bán ra
AUD 16,489.40 17,178.17
CAD 17,835.50 18,580.50
CHF 24,386.89 25,405.54
CNY 3,478.67 3,624.52
DKK - 3,708.88
EUR 26,387.07 27,760.11
GBP 30,825.66 32,113.27
HKD 2,887.16 3,007.76
INR - 320.28
JPY 203.04 213.69
KRW 17.26 21.01
KWD - 79,304.93
MYR - 5,503.56
NOK - 2,645.10
RUB - 347.56
SAR - 6,359.62
SEK - 2,702.40
SGD 16,473.42 17,161.52
THB 616.93 711.22
USD 22,880.00 23,110.00
Nguồn: webgia.com