Thời tiết

 
 

Giá vàng SJC

 
Loại Mua vào Bán ra

Tỷ giá

 
  Mua vào Bán ra
AUD 17,429.64 18,157.65
CAD 17,936.22 18,685.38
CHF 24,400.11 25,419.26
CNY 3,465.71 3,611.01
DKK - 3,783.49
EUR 26,775.78 28,174.59
GBP 30,993.78 32,288.33
HKD 2,895.62 3,016.57
INR - 320.09
JPY 206.04 216.80
KRW 17.88 21.76
KWD - 79,432.41
MYR - 5,654.41
NOK - 2,810.89
RUB - 337.42
SAR - 6,376.19
SEK - 2,789.18
SGD 16,860.58 17,564.82
THB 654.48 754.51
USD 22,950.00 23,160.00
Nguồn: webgia.com