Thời tiết

 
 

Giá vàng SJC

 
Loại Mua vào Bán ra

Tỷ giá

 
  Mua vào Bán ra
AUD 15,944.11 16,624.93
CAD 17,641.40 18,394.69
CHF 24,197.61 25,230.86
CNY 3,501.15 3,651.20
DKK - 3,548.03
EUR 25,234.88 26,649.42
GBP 30,246.45 31,537.99
HKD 2,842.17 2,963.53
INR - 317.65
JPY 192.66 203.94
KRW 16.50 20.10
KWD - 78,098.16
MYR - 5,486.16
NOK - 2,643.69
RUB - 331.59
SAR - 6,277.16
SEK - 2,569.93
SGD 16,415.32 17,116.26
THB 603.85 696.77
USD 22,540.00 22,850.00
Nguồn: webgia.com