Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo trước Quốc hội khi thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, ngày 24/7.

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2025

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Vẫn theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, đến năm 2025 cũng sẽ cơ bản hoàn thành các tuyến nối vùng Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, đầu tư hạ tầng cho phát triển vùng khu vực miền núi phía Bắc, các công trình đường bộ cao tốc và đường thủy nội địa cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong 5 năm tới sẽ hoàn thành trên 1.700 km đường ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang; hành lang kinh tế Đông - Tây; sửa chữa nâng cấp, xây dựng các hồ chứa nước, các công trình thuỷ lợi trọng yếu ở vùng Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; bảo đảm an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân vùng khan hiếm nước.

Hoàn thành 84 dự án kết nối liên vùng, dự án lan tỏa, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, bảo đảm cơ cấu đầu tư hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa các vùng, vừa gia tăng động lực tăng trưởng, vừa bảo đảm an sinh xã hội, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống sạt lở, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh...

Ngoài ra, kế hoạch của Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất các trường Đại học quốc gia, đại học có tính liên ngành, các cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao góp phần phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản lý, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp cận trình độ các nước ASEAN 4 và G20.

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2025

Các đại biểu Quốc hội nghe báo cáo về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Nâng cao năng lực của các cơ sở nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tạo những sản phẩm công nghệ lõi để làm chủ công nghệ, dẫn dắt và lan tỏa, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tại tờ trình, Chính phủ trình Quốc hội thông qua danh mục 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) với tổng số vốn NSTW chi cho đầu tư là 100.000 tỷ đồng. Gồm CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 50.000 tỷ đồng; CTMTQG xây dựng nông thôn mới là 30.000 tỷ đồng; CTMTQG giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững là 20.000 tỷ đồng.

Đối với các dự án quan trọng quốc gia, Chính phủ đề nghị thông qua danh mục và mức vốn bố trí cho 2 dự án chuyển tiếp và khởi công mới 1 dự án đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư là 65.795,847 tỷ đồng; khoảng 38.738 tỷ đồng để đầu tư các đoạn tuyến thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam (giai đoạn 2).

Đối với số vốn còn lại khoảng 78.719 tỷ đồng để đầu tư các dự án đường bộ cao tốc, dự án trọng điểm khác, đề xuất của Chính phủ là trường hợp phát sinh tiêu chí dự án quan trọng quốc gia, Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án theo đúng quy định.

"Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội cho phép kéo dài kế hoạch vốn các năm 2017, 2018 sang giai đoạn 2021-2025 của 12 dự án với số vốn là 4.118,884 tỷ đồng", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.