Đó là chia sẻ của ông Lê Viết Hải - Chủ tịch tập đoàn Xây dựng Hoà Bình tại Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ hai năm 2022.

Thành công hay thất bại là ở văn hóa riêng của doanh nghiệp

Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ hai năm 2022. 

Trong bối cảnh hậu Covid-19, các xung đột địa-chính trị và suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay đang diễn ra phức tạp, việc phát huy vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong phục hồi và phát triển kinh tế và những giải pháp nâng cao vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững là vô cùng quan trọng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư tới sự kiện gửi gắm những kỳ vọng tới lớp doanh nhân Việt Nam. Trong thư, Chủ tịch nước cho biết, sau 5 năm triển khai cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam”, tinh thần và ý nghĩa của cuộc vận động ngày càng được lan toả sâu rộng hơn trong cộng đồng doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp tham gia cuộc vận động và đăng ký “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam” tăng nhanh. Trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất kinh doanh hiệu quả.

“Việt Nam luôn nêu cao khát vọng, ý thức vì Việt Nam giàu mạnh, phát triển bền vững, giữ gìn uy tín trong kinh doanh, phát huy và bồi đắp giá trị văn hoá tốt đẹp trong cộng đồng doanh nghiệp để đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của mình trong giai đoạn đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho rằng: Chiều sâu văn hóa giúp các doanh nghiệp không đơn thuần chạy theo lợi nhuận, làm giàu bằng mọi giá, mà còn biết tuân thủ đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, thượng tôn pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ môi trường...

Thành công hay thất bại là ở văn hóa riêng của doanh nghiệp

Việc phát huy vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong phục hồi và phát triển kinh tế là vô cùng quan trọng

Về phía doanh nghiệp, bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Deloitte Việt Nam cho biết: Để cạnh tranh, đối thủ có thể sao chép nhiều thứ, từ chiến lược, sản phẩm, quy trình cho đến bí quyết công nghệ… song không thể sao chép được những giá trị văn hóa, tinh thần.

Bà Hà Thu Thanh cũng cho rằng văn hóa tạo nên hình ảnh và thể hiện qua hình ảnh, thương hiệu đặc sắc của doanh nghiệp. Không bao giờ có hai công ty có cùng một bản sắc và giá trị văn hóa.

Đứng từ góc độ doanh nghiệp, dù hiểu theo cách nào, văn hóa kinh doanh sẽ là yếu tố nội sinh từ bên trong doanh nghiệp, chịu tác động từ thể chế chính trị, thể chế kinh tế và thể chế văn hóa tại từng quốc gia, từng cộng đồng…

Cũng tại diễn đànm ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhận định, mỗi doanh nghiệp đều có những đặc điểm văn hóa riêng. Cái riêng đó sẽ là yếu tố chính làm nên thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Đối với quốc gia là sự phát triển, thịnh vượng, trường tồn hoặc suy yếu và tiêu vong.

Thành công hay thất bại là ở văn hóa riêng của doanh nghiệp

“Mỗi doanh nghiệp đều có những đặc điểm văn hóa riêng, chất riêng đó sẽ là yếu tố chính làm nên thành công hay thất bại của một doanh nghiệp”

Trong thời kỳ hội nhập, ông Lê Viết Hải cho rằng khi doanh nhân Việt Nam phát triển kinh doanh ra thị trường toàn cầu còn cần có những tiêu chí văn hóa kinh doanh phù hợp với giao thương quốc tế. Đó là những tiêu chí xem xét về đóng góp vào sự thịnh vượng chung của thế giới cũng như việc bảo vệ và phát triển nền văn minh của nhân loại.

Ông Hải chia sẻ: Trong phát triển sản xuất kinh doanh ở bất cứ quốc gia nào, doanh nghiệp luôn cần quan tâm và có hành động cụ thể trong việc bảo tồn, tôn tạo di sản vật thể và phi vật thể của quốc gia đó; có nhiều sáng kiến chung đóng góp vào việc bảo vệ và phát triển nền văn minh của nhân loại.

Qua hoạt động giao thương quốc tế, doanh nghiệp lan tỏa văn hóa kinh doanh đặc sắc của Việt Nam, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, thể hiện lòng nhân hậu, đức hy sinh của người Việt Nam ra thế giới; đóng góp tích cực vào việc đem lại hòa bình cho nhân loại, có nhiều nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của một đại sứ văn hóa và đại sứ hòa bình cho Việt Nam.